Ekstrapolacja rynku nieruchomości w operacie szacunkowym występuje w dwóch przypadkach:

  • gdy nieruchomość o cenie maksymalnej nie ma wszystkich cech najlepszych,
  • gdy nieruchomość o cenie minimalnej nie ma wszystkich cech najgorszych.

W takim przypadku można zastosować dla potrzeb określania hipotetycznego przedziału cenowego dla nieruchomości najlepszej X>Cmax i dla nieruchomości najgorszej X<Cmin.

Zasadę ekstrapolacji wykorzystuje się przy wyznaczaniu poprawek w metodzie porównywania parami oraz przy wyznaczaniu współczynników korygujących w metodzie korygowania ceny średniej.

Źródło:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 roku (Dz.U. Nr 207, poz. 2109),
  2. Nota interpretacyjna – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łódź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków, wycena nieruchomości Głowno

Scroll Up