Ekstrapolacja rynku nieruchomości w operacie szacunkowym występuje w dwóch przypadkach:

  • gdy nieruchomość o cenie maksymalnej nie ma wszystkich cech najlepszych,
  • gdy nieruchomość o cenie minimalnej nie ma wszystkich cech najgorszych.

W takim przypadku można zastosować dla potrzeb określania hipotetycznego przedziału cenowego dla nieruchomości najlepszej X>Cmax i dla nieruchomości najgorszej X<Cmin.

Zasadę ekstrapolacji wykorzystuje się przy wyznaczaniu poprawek w metodzie porównywania parami oraz przy wyznaczaniu współczynników korygujących w metodzie korygowania ceny średniej.

Źródło:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 roku (Dz.U. Nr 207, poz. 2109),
  2. Nota interpretacyjna – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łódź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków, wycena nieruchomości Głowno