Ekstrapolacja Rynku Nieruchomości

Ekstrapolacja rynku nieruchomości w operacie szacunkowym występuje w dwóch przypadkach: gdy nieruchomość o cenie maksymalnej nie ma wszystkich cech najlepszych, gdy nieruchomość o cenie minimalnej nie ma wszystkich cech najgorszych. W takim przypadku można zastosować dla potrzeb określania hipotetycznego przedziału cenowego dla nieruchomości najlepszej X>Cmax i dla nieruchomości najgorszej X<Cmin. Zasadę ekstrapolacji wykorzystuje się przy … Czytaj dalej Ekstrapolacja Rynku Nieruchomości