Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do: 1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.5. Wykonywania tylko takich czynności … Czytaj dalej Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych