Swoje kwalifikacje zawodowe staram się rozszerzać i podnosić, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rozwijającego się rynku i klientów.

Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w roku 2020:

  • Szkolenie organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Powierzchnia budynku nie jedno ma imię”
  • Warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi „Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, a decyzja o podziale – analiza przypadku.”
  • Warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi „Zasada korzyści przy wycenie nieruchomości.”
  • II Warsztaty Ostatkowe w Istebnej organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach

Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, w roku 2019:

  • Szkolenie organizowane przez Związek Banków Polskich „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”
  • Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Łódzki i Narodowy Bank Polski „Budując przyszłość – Nowe procesy, przekształcenia i trendy na rynku nieruchomości – II edycja”
  • Szkolenie organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Budownictwo ogólne dla rzeczoznawcy majątkowego. Podejście Kosztowe w wycenie nieruchomości”
  • Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej „Określanie zmiany wartości w następstwie ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk”
  • Szkolenie organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Archiwum Państwowe w Łodzi źródłem informacji dla rzeczoznawców majątkowych”
  • Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi „Wycena ograniczonych praw rzeczowych”

Scroll Up