Posiadane kwalifikacje zawodowe staram się rozszerzać i podnosić, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rozwijającego się rynku i klientów.

Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w roku 2020:

 • Szkolenie organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Problemy rzeczoznawstwa majątkowego – co dalej z naszym zawodem?”.
 • Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Warszawie “Rynek Nieruchomości Biurowych.”
 • Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Warszawie “Internet przyjazny rzeczoznawcy. Nowości geoportalu przydatne w wycenie.”
 • Szkolenie organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Powierzchnia budynku nie jedno ma imię.”
 • Warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi „Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, a decyzja o podziale – analiza przypadku.”
 • Warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi „Zasada korzyści przy wycenie nieruchomości.”
 • II Warsztaty Ostatkowe w Istebnej organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych i wpływ na oszacowanie nieruchomości praw zobowiązaniowych na gruncie egzekucji sądowej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Warszawie
 • Wycnagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu organizowane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ziemi Łódzkiej

Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, w roku 2019:

 • Szkolenie organizowane przez Związek Banków Polskich „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”
 • Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Łódzki i Narodowy Bank Polski „Budując przyszłość – Nowe procesy, przekształcenia i trendy na rynku nieruchomości – II edycja”
 • Szkolenie organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Budownictwo ogólne dla rzeczoznawcy majątkowego. Podejście Kosztowe w wycenie nieruchomości”
 • Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej „Określanie zmiany wartości w następstwie ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk”
 • Szkolenie organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Archiwum Państwowe w Łodzi źródłem informacji dla rzeczoznawców majątkowych”
 • Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi „Wycena ograniczonych praw rzeczowych”

Rzeczoznawca Majątkowy Zgierz

Wojciech Pioruński

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łódź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków, wycena nieruchomości Głowno

Scroll Up