Nieruchomość Podobna

Definicja nieruchomości podobnej. Definicja nieruchomości podobnej znajduje się w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Z ustawy tej wynika z niej, że nieruchomością podobną jest nieruchomość porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. Zastosowanie nieruchomości podobnej. Nieruchomość podobna została również użyta w … Czytaj dalej Nieruchomość Podobna