Obowiązki Rzeczoznawcy Majątkowego

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do: wykonywania czynności, zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego … Czytaj dalej Obowiązki Rzeczoznawcy Majątkowego