Celem wyceny jest wskazanie przeznaczenia operatu szacunkowego w jakim będzie go można wykorzystać. Cel wyceny wynika albo z przepisów prawa albo z umowy o sporządzenie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony.

Przykładowe cele operatu szacunkowego:

 • ustalenie ceny sprzedaży,
 • zabezpieczenie wierzytelności banków,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • ustalenie podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustalenie podatku od spadków i darowizn,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej,
 • ustalenia opłaty planistycznej,
 • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wynagrodzenie za służebność, w tym m. in. przesyłu,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • ustalenie wysokości odszkodowań,
 • ustalenie amortyzacji środków trwałych.

Źródło:

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 roku (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).

Scroll Up