Celem wyceny jest wskazanie przeznaczenia operatu szacunkowego w jakim będzie go można wykorzystać. Cel wyceny wynika albo z przepisów prawa albo z umowy o sporządzenie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony.

Przykładowe cele operatu szacunkowego:

 • ustalenie ceny sprzedaży,
 • zabezpieczenie wierzytelności banków,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • ustalenie podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustalenie podatku od spadków i darowizn,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej,
 • ustalenia opłaty planistycznej,
 • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wynagrodzenie za służebność, w tym m. in. przesyłu,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • ustalenie wysokości odszkodowań,
 • ustalenie amortyzacji środków trwałych.

Źródło:

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 roku (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łódź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków, wycena nieruchomości Głowno