Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czego możemy się z niego dowiedzieć? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Ustalenia planu miejscowego kształtują wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan miejscowy decyduje o przeznaczeniu terenu i sposobie jego zagospodarowania. Co do zasady nie ma obowiązku sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego, chyba że przepisy … Czytaj dalej Plan Zagospodarowania Przestrzennego