Podejścia Do Wyceny

Objaśnienie pojęć Wycena nieruchomości jest to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, zaś określenie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. Czynnościami związanymi z określaniem wartości nieruchomości jest szacowanie wartości nieruchomości, przez szacowanie wartości nieruchomości należy rozumieć wszelki czynności, w tym: czynności techniczne, … Czytaj dalej Podejścia Do Wyceny