Obowiązkowym elementem każdego operatu szacunkowego jest przedstawienie sposobu dokonania wyceny nieruchomości, w tym m in. określenie przedmiotu wyceny. Poniżej opisane są najczęściej występujące przedmioty wyceny w operacie szacunkowym.

Zgodnie z kodeksem cywilnym nieruchomości dzielą się na:

  • nieruchomości gruntowe,
  • nieruchomości budynkowe,
  • części budynków – jako nieruchomości lokalowe.

Kodek Cywilny Art. 46 § 1. “Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. “

Przy szacowaniu nieruchomości przedmiotem wyceny najczęściej są:

  • wycena nieruchomości lokalowych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • wycena nieruchomości gruntowych, w tym m in. przemysłowych, mieszkalnych i komercyjnych,
  • wycena nieruchomości rolnych, w tym m. in. gospodarstw, upraw, zasiewów i stawów rybnych,
  • wycena nieruchomości leśnych, w tym m. in. drzewostanów, lasów, parków,
  • wycena budynków.       

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łódź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków , wycena nieruchomości Głowno