Wartość Dla Wymuszonej Sprzedaży

Definicja     Wartość dla wymuszonej sprzedaży jest to kwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją konieczności sprzedaży. Interpretacja wartości dla wymuszonej sprzedaży        Przy określaniu wartości dla wymuszonej sprzedaży należy wziąć pod uwagę to, że zbywca znajduje się w sytuacji przymusowej. … Czytaj dalej Wartość Dla Wymuszonej Sprzedaży