Wartość Rynkowa Nieruchomości

Definicja wartości rynkowej z Ustawy o gospodarce nieruchomościami: “Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.“ Źródło: Ustawa o … Czytaj dalej Wartość Rynkowa Nieruchomości