Zgierz jest miastem o prawach powiatu zlokalizowanym w środkowej Polsce, a dokładniej w województwie łódzkim. Całkowita powierzchnia miasta Zgierz liczącego ok. 57 tys. mieszkańców wynosi 43,44 km2. Znajduje się tutaj aż 9 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 4 szkoły średnie oraz 1 szkoła wyższa. Zgierz stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny, a to za sprawą dwóch dróg krajowych przechodzących przez miasto o nr. 71 Gdańsk-Częstochowa i 91 Stryków-Rzgów. Dodatkowo przez północną część miasta przebiega autostrada A2, zapewniająca doskonałe połączenie z Warszawą oraz Poznaniem.

Co to jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości Zgierz to proces szacowania, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości danej nieruchomości. Podjęte w tym kierunku czynności, w tym czynności techniczne, analityczne oraz obliczeniowe polegają na określaniu wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. Wycena nieruchomości Zgierz może być dokonywana dla różnych celów.

Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi

Obecnie największym zainteresowaniem wśród młodych małżeństw cieszą się domy jednorodzinne o powierzchni około 150-160 m2, a w szczególności budynki parterowe z użytkowym poddaszem.. Uwagę potencjalnych inwestorów skupia także lokalizacja, infrastruktura oraz cena.  Z kolei najmniejsze zainteresowanie wzbudzają duże domy, wyróżniające się nie tylko wysoką ceną sprzedaży, ale też i wysokimi kosztami utrzymania.

Anlizujący rynek nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, łatwo można zauważyć, iż rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi bywa bardzo zmienny. Utrzymująca się tendencja wzrostowo spadkowa jest najlepszym potwierdzeniem jego niestabilności i sezonowości.  Niestety na rynku tym występuje ogromne zróżnicowanie budynków pod kątem ich położenia oraz standardu wykończenia. Wyniki analiz cen ofertowych jasno wykazują, że wiele nieruchomości wystawionych zostało na sprzedaż z celowo zawyżonymi cenami, celem wyłącznie wysondowania rynku. Tego rodzaju oferty wzbudzają najmniejsze zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców.

Wycena nieruchomości Zgierz

Wycena nieruchomości Zgierz to najprostszy i zarazem najskuteczniejszy sposób na zakup nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w atrakcyjnej cenie, która jest adekwatna jej rzeczywistej wartości.

Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Rynek działek pod zabudowę rządzi się zupełnie innymi prawami niż pozostałe części rynku nieruchomości. Dużą zaletą tego typu nieruchomości są oczywiście stosunkowo niskie koszty utrzymania. Podobnie, jak w poprzednio omawianym przypadku, tak samo i tutaj wiele działek wystawionych zostało na sprzedaż z wygórowanymi cenami. Niestety zanim znajdzie się chętny kupiec, mija czasami nawet i kilka dobrych lat. Zgodnie z opinią analityków wzrost średnich ofert cenowych najczęściej jest spowodowany wykupieniem najbardziej atrakcyjnych cenowo działek. Jakie czynniki wpływają na cenę działki? Są to między innymi topografia, kształt oraz orientacja działki, zadrzewienie, historia działki, jakość gruntu, poziom wody gruntowej, media, a także dostęp do drogi publicznej. Patrząc na poniższe dane, można zauważyć, że najwięcej transakcji dokonanych zostało w 2017 roku, w kolejnych latach ilość transakcji była nieco mniejsza, niemniej jednak w dalszym ciągu utrzymuje się na stosunkowo wysokim i stabilnym poziomie.

Profesjonalnie przeprowadzona wycena nieruchomości Zgierz to nieoceniona pomoc, jeśli chodzi o zakup działki pod zabudowę. Korzystając z pomocy specjalistów oraz rzetelnie sporządzonego operatu szacunkowego łatwiej jest wybrać teren atrakcyjny zarówno pod względem kosztów nabycia, jak i stanu technicznego.

Analiza ilościowa cen transakcyjnych na terenie miasta Zgierza

Niżej przedstawiony wykres przedstawia dane z roku 2016-2019 dotyczące ilościowych transakcji nieruchomości przeprowadzonych na terenie Miasta Zgierz. Ilość transakcji wypływa na aktywność rynku nieruchomości. Główny wzrost transakcji pojawił się w 2017 roku, po czym spadł, by 2019 roku znowu być w fazie wzrostu. Aktualnie obserwuje się zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości na tym obszarze, co spowodowane jest przede wszystkim dogodną lokalizacją miasta, w niewielkiej odległości od sklepów czy placówek oświaty. Kompleksowa i profesjonalnie przygotowana wycena nieruchomości Zgierz umożliwi wybór najkorzystniejszego z dostępnych rozwiązań transakcyjnych.

Wycena nieruchomości Zgierz
Rzeczoznawca Majątkowy Zgierz, Operat Szacunkowy Zgierz, Wycena Mieszkania Zgierz

Analiza ilościowa pozwoleń na budowę

Poniższy wykres przestawia ilość wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Zgierza w latach 2016-2019.  Jak nietrudno się domyślić duża ilość transakcji wpływa bezpośrednio na wzrost zainteresowania tym terenem przez potencjalnych inwestorów. Sporządzona wycena nieruchomości Zgierz stanowi jeden z podstawowych elementów procesu finansowania inwestycji, umożliwiający uzyskanie kredytu hipotecznego w określonej wysokości.

Rzeczoznawca Majątkowy Zgierz

Wojciech Pioruński