Definicja nieruchomości podobnej.

Definicja nieruchomości podobnej znajduje się w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Z ustawy tej wynika z niej, że nieruchomością podobną jest nieruchomość porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.

Zastosowanie nieruchomości podobnej.

Nieruchomość podobna została również użyta w Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. W tym Rozporządzeniu, przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen.

Poza ustawowymi cechami nieruchomości są inne cechy, których istnienie należy do ustalenia przez rzeczoznawcę majątkowego. Cechy te są różnicujące i decydują o podobieństwie nieruchomości albo eliminują te podobieństwo.  Rzeczoznawca majątkowy na podstawie analizy rynku stwierdza jakie cechy wpływają na wartość nieruchomości oraz czy przyjęte nieruchomości mogą być uznane za podobne do nieruchomości wycenianej.

Cechy pod względem mierzalności można podzielić na:

  • mierzalne – np. powierzchnia, kubatura,
  • niemierzalne (jakościowe) – np. położenie bardzo dobre, dobre, słabe,
  • binarne – występują lub nie, np. dodatkowa zabudowa w postaci garażu.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2008 r. (II OSK 918/07):

“Operat szacunkowy powinien uwzględniać wszystkie indywidualne cechy szacowanej nieruchomości. Ma wskazywać nie tylko lokalizację, otoczenie, ale również dokładny stan oraz sposób użytkowania i zagospodarowania terenu, co jest niezbędne do określenia wartości nieruchomości i oceny, czy jej wzrost nastąpił w rezultacie między innymi nakładów właściciela, czy wyłącznie w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.”

Źródło:

  1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 roku (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łód

Rzeczoznawca Majątkowy Zgierz

Wojciech Pioruński

wycena nieruchomości Łódź, wycena nieruchomości Zgierz, rzeczoznawca majątkowy Łódź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków, wycena nieruchomości Głowno

ź, rzeczoznawca majątkowy Zgierz, operat szacunkowy Łódź, wycena nieruchomości Łęczyca, wycena nieruchomości Aleksandrów Łódzki, wycena nieruchomości Ozorków ,wycena nieruchomości Stryków wycena nieruchomości Głowno