Ograniczone Prawa Rzeczowe

Kodeks cywilny wyróżnia następujące ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka. Ze wszystkich tych praw, przedmiotem wyceny są następujące ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Użytkowanie Użytkowanie jest najszerszym z ograniczonych praw rzeczowych, dzięki któremu rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania pożytków. … Czytaj dalej Ograniczone Prawa Rzeczowe